Dette er ditt liv

Hausten er tid for å fyra i omnen og mimra over det som har vore.
Båe den faktiske hausten og livets haust.
Setje grillen inn i boden. montere ned trampolina, slik at naboen ikkje får henne inn igjennom stovevindauga. Setje inn hagemøblene eller gambla på å la dei stå ute ein sesong til
Eg var nyleg på eit møte der eg fekk høyre uttrykket 'di jobbreise', og så tenkte eg på mi jobbreise, som - ved sida av å vere prega av 23 år med lite reising - i overført tyding - dei siste 23 - faktisk inneheld ein heil del krumspring og prøving og feiling. Og så tenkte eg at dette eigentleg er båe aktuell og saftig kost å laga ein bloggserie om.
Og lat oss for ein gongs skuld gjere reisa kronologisk, lat oss freista å væra ærlege, og ikkje spare på detaljane.
Slik ser lista ut:


Stiklingplantar
Jordbærplukkar
Julahefteselgar
Avløysar
Skogplantar
Vedselgar
SFO - assistent.
Stillasbyggjar
Rockestjerne
Tekstforfattar
Juletreseljar
Dørvakt
Bygningsarbeidar (Labourer)
Pubservitør (Pub worker)
Silocowboy
Det er kun dei betalte jobbane eg vil ta for meg her. Det er ikkje mange toppjobbar, for å seia det slik, men alle har bidrege til å gje meg livserfaring på den eine eller andre måten.
Eg kjenner at eg gler meg litt til å koma i gong med dette prosjektet., det er mange historier her, mange personlegdommar, og ein del snadder for båe den eine og den andre.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Lagelig til for høgg

Anarkistiske Barnesanger Volum 1

Om mørke