Toppen av overfloden

Det er en hel del ting jeg kunne tenke meg å prøve før jeg dør. Det måtte nødvendigvis være før. Etterpå er det ikke vits.
Jeg kunne foreksempel tenke meg å ta et par turer i Nordsjøen. Fordi så mange jeg kjenner jobber der, og jeg prøver og prøver å forestille meg hvordan det kan være, men jeg forstår det ikke. Selv om Runar sendte meg dette GENIALE reisebrevet fra sin første tur: Det er fire år siden. Tilfeldigvis var det valg da. Eller var det åtte år siden? Uansett føler jeg at det fortsatt er aktuelt.

 Hei.
Her e ein liden rapport fra livet offshore i valgtiå.Der heila begyndte me at eg sko ringa min gode venn Martin K. i Irland. Eg har visst begrensa rettigheder her ude. De innebefatte rektignok egen pult m pc og telefon, 'rett' t ein halvtime i bingen itte lunchen og så mange røygepausar eg gidde, men udenlandssamtalar e visst isje innebefatta.M har d så du sjønne tøfft her i oljå. Isje forstår eg koss så mange holle ud. Når m ser på dagsrevyen komme komentarane fra di mange ekspertane på politikk m har her ude. D e visst så vidt di får julå t å gå rondt. Di aller fleste politikarar e idiotar, innvandrarane e kriminelle og SKATTEN! D e bare å nevna skatten så forstår du at de et under at di i heile tatt har rå t å pusta. Eg tror meste at någen av di går i minus me å reisa på jobb. Jysla snillt av di å stilla sånn opp for konge og fedreland. Gadeongane i India vettsje kor godt di har d. Eg gidde isje ein gang nevna korr lide peiling ekspertar og professorar har på miljøvern.Men nå e d valg, og hvis m her ude får d så m vill, komme kommunane snart t å bli styrt av oljearbeidarar og taxisjoførar (Antageligt di einaste udenom osser så har peiling på politikk).Nok om politikk, m har d som sagt tøfft her ude. Fem måltider om dagen og lide/bedageligt/ingen arbeid. Di siste dagane har eg sje gjordt det slag. Då e d viktigt å se ud så du har någe å jørr på. Ta aldri for lange pausar (på same plassen). Når du går fra røyge rommet t kontoret for å sørfa på nettet eller t verkstedet for å vær ude av syne ei stonn, e d jysla viktigt at du går litt fort og målretta. Helst m någen lister og ein skiftenyggel i hånnå. Då skrøyde adle jysligt og seie at an e nå et jærn t å jobba an Hadlen.Ja, ja. Nå har eg såde lenge nok, får ta ein ronde på vestdekke å se på någen røyr, ei pompa eller någe i den gadå. Får nye formann og i dag (M e bare to mekanikara inkl. formannen). Han nye e fine mann, tror pigede an e glaare i røyg og kaffi enn han så reiste. D ska pigede någe t.So long senne ein nye mail ein aen dag hvis d skjer någe interesant. (Såg ein hai i går).M snakkes.Hilsner fra toppen av overfloden.For ordens skyld: Dette er skrevet av broder Runar, og jeg har ikke spurt om å få bruke det. Men han er da ingen Beyonce heller.

Kommentarer

pål øystein sa…
Ahhh så fantastisk kjekt å lesa:)

Populære innlegg fra denne bloggen

Lagelig til for høgg

Anarkistiske Barnesanger Volum 1

Om mørke